Energi og miljø

Kjøleskap og energibruk avhenger i hovedsak av to faktorer - du kan spare penger på hvordan du bruker kjøleskapet og du kan spare penger på valg av et energigjerrig kjøleskap.

Energimerking
Energimerking har som formål å gi forbrukere større kjenneskap til hvitevarenes energibruk. Dette vil gi forbrukerne nødvendig kunnskap til å kunne etterspørre energieffektive produkter. Kjøleskap som selges på det norske markedet skal være energimerket.

Tips som sparer energi og miljø
  • Velg beste energiklasse når du kjøper kjøleskap.
  • Velg et produkt med størrelse som matcher ditt behov. Ikke overdimensjonér!
  • Når du kjøper nytt kjøleskap oppfordres du til å levere ditt gamle kjøleskap til din hvitevareforhandler eller til din kommunale gjenbruksstasjon.
  • Hold kjøleskapdøren åpen kortest mulig tid for å forhindre "kuldelekkasje".